SPILLING KRAFT

Dato 16.12.2017

   Tid 21:49:45  
 Driftstid 5330 timer 
 Produsert totalt 20595660.050 MWt 
 Produsert forrige døgn 28715 kWt 
 Produsert siste døgn 19700 kWt 
 Produserer nå 783 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.053 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.533 m