SPILLING KRAFT

Dato 21.11.2018

   Tid 17:59:15  
 Driftstid 5836 timer 
 Produsert totalt 23974458.086 MWt 
 Produsert forrige døgn 8355 kWt 
 Produsert siste døgn 5018 kWt 
 Produserer nå 272 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.055 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.522 m